Tel: 0519-81092688
Fax: 0519-81090977

Contact: Yu Zhenhai
Mobile phone: 13961451821

Copyright © 2018 Changzhou Sinaer Electric Machinery Co., Ltd

Add: Aside Lijiafan Shangpu’an Village, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Multi - stage centrifugal pump

Horizontal

The transport of cutting fluid on machine tools

Vertical

Vertical multi-stage centrifugal pump (CDSP2L, CDSP4L series) The transport of cutting fluid on machine tools

Vertical

Vertical multi-stage centrifugal pump (CDSP2L, CDSP4L series) The transport of cutting fluid on machine tools

Centrifugal

The transport of cutting fluid on machine tools

Page up
1

PRODUCTS